Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
 
شرح قلم واحد

عملکرد کل استان درطی  سه ماهه اول سال 1399

بخش آب
واگذاری انشعاب آب فقره 3711
واگذاری آحاد آب فقره 6075
توسعه شبکه توزیع آب کیلومتر 7.514
اصلاح شبکه توزیع آب کیلومتر 2.907
احداث خط انتقال آب کیلومتر 0.830
تعداد چاههای حفر شده حلقه 0
تعداد چاههای تجهیز شده حلقه 0
حجم آب استحصال شده هزار مترمکعب 54983
حجم آب قابل شرب توزیع شده هزار مترمکعب 38025
انشعابات استاندارد شده فقره 1344
اتفاقات شبکه توزیع آب فقره 936
اتفاقات انشعابات آب فقره 3271
شیرهای قطع و وصل مرئی شده فقره 2469
کنتورهای خراب تعویض شده فقره 1757
بخش فاضلاب
واگذاری انشعاب فاضلاب فقره 2095
نصب انشعاب فاضلاب فقره 1536
واگذاری آحاد فاضلاب فقره 4051
لوله گذاری شبکه فاضلاب کیلومتر 8.07
اصلاح شبکه فاضلاب کیلومتر 0.422
حجم فاضلاب جمع آوری شده هزار مترمکعب 25327
حجم فاضلاب تصفیه شده هزار مترمکعب 24985
تعداد دریچه های بازسازی و احداث شده فقره 108
تعداد بازدید : 12 تاریخ ویرایش : س, 10/30/1399 - 15:55
شرح قلم واحد

عملکرد کل استان درطی  شش ماهه اول سال 1399

بخش آب
واگذاری انشعاب آب فقره 9384
واگذاری آحاد آب فقره 15350
توسعه شبکه توزیع آب کیلومتر 22.064
اصلاح شبکه توزیع آب کیلومتر 7.805
احداث خط انتقال آب کیلومتر 3.830
تعداد چاههای حفر شده حلقه 0
تعداد چاههای تجهیز شده حلقه 0
حجم آب استحصال شده هزار مترمکعب 115438
حجم آب قابل شرب توزیع شده هزار مترمکعب 84508
انشعابات استاندارد شده فقره 2656
اتفاقات شبکه توزیع آب فقره 2349
اتفاقات انشعابات آب فقره 8253
شیرهای قطع و وصل مرئی شده فقره 4685
کنتورهای خراب تعویض شده فقره 3806
بخش فاضلاب
واگذاری انشعاب فاضلاب فقره 5476
نصب انشعاب فاضلاب فقره 4115
واگذاری آحاد فاضلاب فقره 10462
لوله گذاری شبکه فاضلاب کیلومتر 22.497
اصلاح شبکه فاضلاب کیلومتر 2.336
حجم فاضلاب جمع آوری شده هزار مترمکعب 54365
حجم فاضلاب تصفیه شده هزار مترمکعب 49241
تعداد دریچه های بازسازی و احداث شده فقره 396
تعداد بازدید : 13 تاریخ ویرایش : س, 10/30/1399 - 15:58
                     عملکرد شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجانغربی در طی 9 ماهه منتهی به آذر ماه 1399
ردیف عنوان واحد بخش آب بخش فاضلاب
شهری روستایی کل استان شهری روستایی کل استان
1 واگذاری انشعاب فقره 14076 6858 20934 8774   8774
2 نصب انشعاب فقره 13677 6858 20535 6765   6765
3 واگذاری آحاد واحد 23136 6858 29994 17159   17159
4 توسعه شبکه کیلومتر 32.844 46.15 78.99 33.54   33.54
5 اصلاح شبکه کیلومتر 13.095 69.83 82.92 2.59   2.59
6 احداث خط انتقال کبلومتر 6.76 40.54 47.3      
7 حفر چاه حلقه 0 18 18      
8 تجهیز چاه حلقه 0 18 18      
9 حجم آب استحصال شده هزارمترمکعب 168556 77169 245725      
10 حجم آب قابل شرب توزیع شده هزارمترمکعب 128290 57152 185442      
11 تعداد انشعابات استاندارد شده فقره 4243 0 4243      
12 تعداد اتقاقات شبکه فقره 3467 0 3467 1849   1849
13 تعداد اتفاقات انشعابات فقره 11745 0 11745 6578   6578
14 مرئی سازی شیر قطع و وصل فقره 7648 0 7648 0   0
15 تعویض کنتور خراب مشترکین دستگاه 5576 0 5576 0   0
16 حجم فاضلاب جمع آوری شده هزارمترمکعب 0 0 0 82001   82001
17 حجم فاضلاب تصفیه شده هزارمترمکعب 0 0 0 71766   71766
18 تعداد دریچه های احداث و بازسازی شده   0 0 0 529   529
تعداد بازدید : 14 تاریخ ویرایش : پ, 11/02/1399 - 12:19
                                   عملکرد شرکت آب و فاضلاب استان آذر بایجان غربی در طی سال  1399 در یک نگاه 
ردیف عنوان واحد آب فاضلاب
      شهری روستایی جمع کل شهری روستایی جمع کل
1 واگذاری انشعاب فقره 18953 8637 27590 12580 63 12643
2 نصب انشعاب فقره 17940 8637 26577 8722 63 8785
3 واگذاری آحاد واحد 31635 8637 40272 25142 63 25205
4 توسعه شبکه کیلومتر 39/584 51/01 90/594 45/419   45/419
5 اصلاح شبکه کیلومتر 16/624 74/084 90/708 2/819   2/819
6 احداث خط انتقال کیلومتر 7/259 44/447 51/706     0
7 اصلاح خط انتقال آب کیلومتر 0/101 18/632 18/733      
8 حفر چاه حلقه 0 21 21     0
9 تجهیز چاه حلقه 0 21 21     0
10 حجم آب استحصال شده هزار مترمکعب 221155 101782 322937     0
11 حجم آب قابل شرب توزیع شده هزار مترمکعب 167047 71482 238529     0
12 تعداد انشعابات استاندارد شده فقره 4864   4864     0
13 تعداد اتفاقات شبکه فقره 4394 10300 14694 4809   4809
14 تعداد اتفاقات  انشعابات فقره 14422   14422 8532   8532
15 مرئی سازی شیر قطع و وصل فقره 9077   9077 0   0
16 حجم فاضلاب جمع آوری شده هزار مترمکعب     0 106478 1/35 106479
17 حجم فاضلاب تصفیه شده هزار مترمکعب     0 92315 1/35 92316
18                
19                
20                
21                
                 
تعداد بازدید : 15 تاریخ ویرایش : ی, 06/14/1400 - 13:21