Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی با تهیه سوگندنامه آب و امضای آن توسط مسئولین و شهروندان، درراستای ترویج فرهنگ صحیح مصرف
تجلیل معاون برنامه ریزی و اموراقتصادی وزارت نیرو از مسئول حوزه ورزش شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی
مشاور وزیر نیرو و رییس مرکز جهادآبرسانی با ارسال لوح از مدیر دفتر کنترل طرح ها و مدیرت پروژه به لحاظ تلاش های صادقانه و موثر در زمینه پیشبرد اهداف
در دیدار مدیر امور آب و فاضلاب چایپاره با امام جمعه این شهر مسائل مربوط به تامین آب شرب مردم و مشترکین مورد بررسی قرار گرفت.
مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی از پیشرفت 90درصدی پروژه تامین آب شرب روستای شموله این شهرستان خبر داد.

خدمات الکترونیک آب و فاضلاب استان آذربایجان غربیدفتر مدیریت ارتباط با مشتریان شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی

گزارش اتفاقاتاطلاع رسانی قطعی آب