Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
 
                                   عملکرد شرکت آب و فاضلاب استان آذر بایجان غربی در طی سه ماهه اول سال 1401 در یک نگاه 
ردیف عنوان واحد آب فاضلاب
      شهری روستایی جمع کل شهری روستایی جمع کل
1 واگذاری انشعاب فقره 3884 1598 5482 2317 7 2324
2 نصب انشعاب فقره 4690 1598 6288 2016 7 2023
3 واگذاری آحاد واحد 7893 1598 9491 5412 7 5419
4 توسعه شبکه کیلومتر 8/1 9 17/1 5   5
5 اصلاح شبکه کیلومتر 2/4 6/2 8/6     0
6 احداث خط انتقال کیلومتر 0 14 14     0
7 حفر چاه حلقه 4 1 5     0
8 تجهیز چاه حلقه 5 0 5     0
9 حجم آب استحصال شده هزار مترمکعب 64904 21666 86570     0
10 حجم آب قابل شرب توزیع شده هزار مترمکعب 41358 16759 58117     0
11 تعداد انشعابات استاندارد شده فقره 688 96 784     0
12 تعداد اتفاقات شبکه فقره 1173 2349 3522 790   790
13 تعداد اتفاقات  انشعابات فقره 3764   3764 2124   2124
14 مرئی سازی شیر قطع و وصل فقره 1235 179 1414 0   0
15 تعویض کنتور خراب مشترکین فقره 2440 828 3268 0   0
16 حجم فاضلاب جمع آوری شده هزار مترمکعب 0   0 25210   25210
17 حجم فاضلاب تصفیه شده هزار مترمکعب 0   0 19993   19993
18                
19                
20                
21                
22                
23                
تعداد بازدید : 12 تاریخ ویرایش : د, 05/24/1401 - 12:21