Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
 

بر روی قبوض در محل شماره اشتراک برای هر اشتراک شماره خاصی درج شده که اولین رقم (ازسمت چپ) نشانگر منطقه مربوطه به شرح زیر می باشد

1=منطقه یک به آدرس: فلکه مدرس

2= منطقه دو به آدرس: بلوار 17 شهریور روبروی ترمینال مسافربری

3= منطقه سه به آدرس:  45 متری ایثار- روبروی پارک ساوالان

تعداد بازدید : 159 تاریخ ویرایش : چ, 02/10/1399 - 10:53

مبالغي که در صورتحساب دورة مشترکين ( قبض آب ) محاسبه و منظور مي شود براساس کارکرد کنتور و نوع کاربري ملک و تعداد واحد مي باشند و قابل پرداخت است .

منتهي چنانچه ابهاماتي براي مشترک يا مصرف کننده وجود داشته باشد بايستي در مهلت تعيين شده در قبض پس از کنترل سيستم لوله کشي داخلي و شماره کارکرد کنتور و مقايسه آن با شمارة قرائت شده توسط مأمور قرائت بر روي قبض جهت رفع ابهام به امور مشترکين منطقه مربوطه مراجعه نمايد . سپس علت اعتراض خود را همراه با شماره فعلي که خود مشترک يا مصرف کننده قرائت کرده ارائه مي دهد تا بررسي توسط قسمت جوابگويي قبض در صورت نياز نسبت به تنظيم فرم بازديد و قرائت مجدد کنتور اقدام شود .

در صورتي که مشترک نسبت به کارکرد کنتور ( احتمال اضافه شماره اندازي ) اعتراض دارد . بازرس قرائت کنتور از کنتور آزمايش بعمل مي آورد و در صورت تائيد اضافه شماره اندازي نسبت به تعويض کنتور خراب اقدام مي شود و در صورت کاهش مصرف مشترک با کنتور جديد نسبت به اصلاح قبض گذشته اقدام خواهد شد .

در صورت اعتراض به کاربري ملک نيز پس از تنظيم فرم تغيير کاربري و بازديد از ملک در صورت تائيد کاربري جديد اقدام مي شود .

تعداد بازدید : 160 تاریخ ویرایش : چ, 02/10/1399 - 10:54

در کاربريهاي خانگي چنانچه ملک بصورت دو يا چند واحد مسکوني مستقل باشد که از يک انشعاب استفاده دارند به علت مصرف مازاد بر الگوي مصرف ، قبوض آب بصورت تصاعدي با تعرفه بالا محاسبه مي شوند . در اين گونه موارد مشترک مي تواند به همراه آخرين قبض آب بهاء پرداختي جهت درخواست چند واحدي در واحد پذيرش اقدام نمايد . که پس از انجام بازديد کارشناسي و تائيد تعداد واحد مسکوني و پس از دريافت هزينه هاي  مربوطه نسبت به واگذاري يك يا چند فقره انشعاب مجزاي  ديگر اقدام خواهد شد .

تعداد بازدید : 161 تاریخ ویرایش : چ, 02/10/1399 - 10:55

1- به پایگاه اینترنتی شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی مراجعه نمایید.

2 - وارد بخش پرداخت اینترنتی قبوض می شویم.

3 - یکی از بانکهای مورد نظر را انتخاب میکنیم و وارد سایت بانک میشویم.
4 - در قسمت مشخص شده اطلاعات کارت که شامل شماره کارت ، ccv2 ، تاریخ انقضای کارت ( که این اطلاعات بر روی کارت موجود میباشد ) ، رمز دوم ( برای دریافت این رمز به دستگاه atm و یا شعبه خود مراجع نمایید ) را وارد میکنیم.
5 - شناسه قبض و شناسه پرداخت قبض آب بها را در قسمت مشخص شده وارد میکنیم.
6 - در مرحله بعدی چنانچه اطلاعات وارد شده از طرف ما درست باشد آن را تایید میکنیم.
7 - کد پیگیری نمایش داده شده را یادداشت و یا از آن پرینت میگیریم.

تعداد بازدید : 162 تاریخ ویرایش : چ, 02/10/1399 - 10:56

۱- با شماره تلفن اعلام شده توسط بانك براي استفاده از خدمات تلفنبانك تماس برقرار نماييد.
۲- شماره كارت خود را وارد نموده و در پايان كليد ستاره را فشار دهيد.
۳- شناسه قبض را وارد نموده و در پايان كليد ستاره را فشار دهيد.
۴- شناسه پرداخت را وارد كرده و كليد ستاره را فشار دهيد.
۵- پس از اينكه مبلغ قابل پرداخت مندرج در قبض توسط سيستم قرائت گرديد، درستي يا نادرستي اطلاعات داده شده را با فشار دكمه‌ي اعلام شده مشخص نماييد.
۶- براي انجام عمليات پرداخت، كليد اعلام شده را فشار دهيد.
۷- شماره رمز دوم (رمز مخصوص پايانه‌هاي مجازي) خود را وارد نموده و كليد ستاره را فشار دهيد.
۸- پيغام پرداخت شدن قبض، شماره پيگيري و تاريخ پرداخت بوسيله سيستم تلفنبانك، براي يادداشت برداري اعلام مي‌گردد.
۹- موارد اعلام شده را يادداشت و نگهداري نماييد تا درصورت نياز به پيگيري، مورد استفاده قرار گيرد.
قبض آب بها را چگونه از طریق همراه بانک پرداخت نماییم ؟

۱- به بانك مورد نظر مراجعه نموده، فرم همراه بانك را تكميل نماييد. پس از تكميل فرم و تحويل آن به كاربر شعبه، رمزي در اختيار شما قرار مي‌گيرد.
۲- به قسمت دريافت نرم افزار در پايگاه اينترنتي بانك مربوطه رفته، نرم افزار مربوطه را نصب نموده و ازطريق بلوتوث يا كابل روي گوشي موبايل خود نصب نماييد. گوشي موبايل شما بايد امكان نصب نرم افزارهاي جانبي را داشته باشد.
۳- ازطريق گوشي موبايل روي آيكون ايجاد شده توسط نرم افزار كليك نموده و با وارد كردن رمز عبور، قبض خود را پرداخت نماييد.

تعداد بازدید : 163 تاریخ ویرایش : چ, 02/10/1399 - 10:56

۱- پيام كوتاه خود را با فرمت اعلام شده بانك موردنظر به شماره‌اي كه بانك در اختيارتان قرار داده است، ارسال نماييد.
۲- بطور مثال فرمت پيام جهت پرداخت قبض ازطريق پيام كوتاه در بانك تجارت به شكل زير است:
رمز پرداخت كننده، شناسه پرداخت، شناسه قبض، شماره حساب
توجه: شناسه قبض و شناسه پرداخت در قبوض معرفي گرديده است.

تعداد بازدید : 164 تاریخ ویرایش : چ, 02/10/1399 - 10:57

1- كارت خود را از محل مشخص شده، داخل دستگاه خودپرداز قرار دهيد.
۲- منوي پرداخت قبض و سپس گزينه قبض آب را انتخاب نماييد.
۳- با استفاده از صفحه كليد دستگاه، شناسه قبض و پرداخت را وارد نموده و دكمه ثبت را فشار دهيد.
۴- درصورت صحت اطلاعات نشان داده شده در مانيتور، پرداخت قبض را با دكمه "بلي" تاييد نماييد.
۵- پس از رؤيت شماره پيگيري، رسيد مربوطه را از دستگاه خودپرداز دريافت نماييد.
۶- رسيد دريافتي را به قبض مربوطه ضميمه نموده و براي پيگيريهاي احتمالي بعدي، نزد خود نگهداريد.

تعداد بازدید : 165 تاریخ ویرایش : چ, 02/10/1399 - 10:58

۱- كارت را در دستگاه قرار دهيد،‌گزينه پرداخت قبوض را بر روي دستگاه انتخاب نماييد.
۲- شناسه قبض و شناسه پرداخت را وارد نماييد.
۳- دستگاه، مبلغ قبض را نمايش خواهد داد؛ با تاييد مبلغ، پرداخت صورت پذيرفته و در انتها دستگاه پرينت رسيد را مي‌دهد.

تعداد بازدید : 166 تاریخ ویرایش : چ, 02/10/1399 - 10:58