Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
 
شرح قلم واحد

عملکرد کل استان درطی نه ماهه منتهی به پایان آذر ماه سال 1398

بخش آب
واگذاری انشعاب آب فقره 14794
واگذاری آحاد آب فقره 26867
توسعه شبکه توزیع آب کیلومتر 29.17
اصلاح شبکه توزیع آب کیلومتر 27.6
احداث خط انتقال آب کیلومتر 12.62
تعداد چاههای حفر شده حلقه 6
تعداد چاههای تجهیز شده حلقه 6
حجم آب استحصال شده هزار مترمکعب 157239
حجم آب قابل شرب توزیع شده هزار مترمکعب 121030
انشعابات استاندارد شده فقره 6009
اتفاقات شبکه توزیع آب فقره 3387
اتفاقات انشعابات آب فقره 13103
شیرهای قطع و وصل مرئی شده فقره 13066
کنتورهای خراب تعویض شده فقره 7638
بخش فاضلاب
واگذاری انشعاب فاضلاب فقره 11536
نصب انشعاب فاضلاب فقره 9627
واگذاری آحاد فاضلاب فقره 23519
لوله گذاری شبکه فاضلاب کیلومتر 71.7
اصلاح شبکه فاضلاب کیلومتر 0.445
حجم فاضلاب جمع آوری شده هزار مترمکعب 74642
حجم فاضلاب تصفیه شده هزار مترمکعب 65358
تعداد دریچه های بازسازی و احداث شده فقره 772
تعداد بازدید : 12 تاریخ ویرایش : چ, 04/04/1399 - 22:13
شرح قلم واحد

عملکرد کل استان درطی  سال 1398

بخش آب
واگذاری انشعاب آب فقره 18210
واگذاری آحاد آب فقره 33956
توسعه شبکه توزیع آب کیلومتر 41.66
اصلاح شبکه توزیع آب کیلومتر 31.5
احداث خط انتقال آب کیلومتر 14.3
تعداد چاههای حفر شده حلقه 6
تعداد چاههای تجهیز شده حلقه 6
حجم آب استحصال شده هزار مترمکعب 204979
حجم آب قابل شرب توزیع شده هزار مترمکعب 159587
انشعابات استاندارد شده فقره 7388
اتفاقات شبکه توزیع آب فقره 4130
اتفاقات انشعابات آب فقره 15476
شیرهای قطع و وصل مرئی شده فقره 15842
کنتورهای خراب تعویض شده فقره 10224
بخش فاضلاب
واگذاری انشعاب فاضلاب فقره 15215
نصب انشعاب فاضلاب فقره 11392
واگذاری آحاد فاضلاب فقره 31099
لوله گذاری شبکه فاضلاب کیلومتر 79.13
اصلاح شبکه فاضلاب کیلومتر 0.625
حجم فاضلاب جمع آوری شده هزار مترمکعب 99022
حجم فاضلاب تصفیه شده هزار مترمکعب 86633
تعداد دریچه های بازسازی و احداث شده فقره 1450
تعداد بازدید : 13 تاریخ ویرایش : س, 10/30/1399 - 13:27